Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Diskusije / Discussions
Balkanske nacionalne države i pitanje muslimana
Balkan National States and Muslim Issue
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 3, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 3, Belgrade, 1995
Diskusije / Discussions
Odgovor na "Razmišljanja..." prof. dr Milča Lalkova, objavljena u Godišnjaku za društvenu istoriju III-3 (1996)
Response on Professor Milco Lalkov's "Considerations..."
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 1, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 1, Belgrade, 1997