Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Pavle Riđički - donator Beogradske mumije: rekonstrukcija puta na Bliski Istok 1888.
Pavle Riđički - the Donor of Belgrade Mummy: A Reconstruction of his Voyage to the Near East in 1888
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 3, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 3, Belgrade, 1995