Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
O društvenom životu Kragujevca početkom 1935. godine
Social Life in Kragujevac in early 1935
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 2, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 2, Belgrade, 1995
Baštine / Heritages
Engleski zavod za srpsku siročad
English Institution for Serbian Orphans
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 3, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 3, Belgrade, 1999