Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Socijalna, nacionalna i starosna struktura medecinske jedinice dr Berija u vrnjackoj Banji 1915-1916
Social, National and Age Structure of Dr. Berry's Medical Unit in Vrnjačka Banja 1915-1916
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 2, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 2, Belgrade, 1995