Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Socijalno poreklo oficirskog kadra školovanog u Srbiji od 1850. do 1901.
Social Background of Officer Cadre educated in Serbia from 1850-1901
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 2, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 2, Belgrade, 1995
Studije / Essays
Ishrana vojske u Srbiji krajem 19. i pocetkom 20. Veka
Godišnjak za društvenu istoriju, godina III, sveska 3, Beograd, 1996.
Annual for Social History, year III, no. 3, Belgrade, 1996
Istraživanja / Researches
Automobil u Srbiji početkom 20. Veka
Automobile in Serbia at the Beginnin of 20th Century
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 2, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 2, Belgrade, 1999
O idejama i knjigama / On ideas and books
Božica Mladenović, Grad u austrougarskoj okupacionoj zoni i Srbiji od 1916. do 1918. godine, Beograd, Čigoja štampa, 2000, str. 256
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 1, Belgrade, 2000