Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Svetozar Pribićević u Čehoslovačkoj (1929-1936)
A Supplement to the History of the Political Mentality
Godišnjak za društvenu istoriju, godina II, sveska 2, Beograd, 1995.
Annual for Social History, year II, no. 2, Belgrade, 1995