Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXII, sveska 2, Beograd, 2015.
Annual for Social History, year XXII, no. 2, Belgrade, 2015
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 2, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 2, Belgrade, 2016
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 2, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 2, Belgrade, 2017