Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Privredna obnova sela u Srbiji posle Prvog svetskog rata
Rural economic recovery in Serbia after World War I
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 3, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 3, Belgrade, 1994