Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 1, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 1, Belgrade, 2014