Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 3, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 3, Belgrade, 2013
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 1, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 1, Belgrade, 2014
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 3, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 3, Belgrade, 2016
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 3, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 3, Belgrade, 2017