Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 3, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 3, Belgrade, 2013
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXII, sveska 2, Beograd, 2015.
Annual for Social History, year XXII, no. 2, Belgrade, 2015
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 1, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 1, Belgrade, 2017