Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 2, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 2, Belgrade, 2013