Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Počeci socijalne hijerahije u Srba
The Rise of the Serbian Social Hierarhy
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 3, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 3, Belgrade, 1994