Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIX, sveska 3, Beograd, 2012.
Annual for Social History, year XIX, no. 3, Belgrade, 2012
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 3, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 3, Belgrade, 2013