Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIX, sveska 3, Beograd, 2012.
Annual for Social History, year XIX, no. 3, Belgrade, 2012
Sećanja / Memories
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 1, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 1, Belgrade, 2016