Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 3, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 3, Belgrade, 2011
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIX, sveska 1, Beograd, 2012.
Annual for Social History, year XIX, no. 1, Belgrade, 2012
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 1, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 1, Belgrade, 2013
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 3, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 3, Belgrade, 2013
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXII, sveska 1, Beograd, 2015.
Annual for Social History, year XXII, no. 1, Belgrade, 2015
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXII, sveska 2, Beograd, 2015.
Annual for Social History, year XXII, no. 2, Belgrade, 2015
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXII, sveska 2, Beograd, 2015.
Annual for Social History, year XXII, no. 2, Belgrade, 2015
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 1, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 1, Belgrade, 2016
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 3, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 3, Belgrade, 2016
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 1, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 1, Belgrade, 2017
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 2, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 2, Belgrade, 2017
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 2, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 2, Belgrade, 2017
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXV, sveska 1, Beograd, 2018.
Annual for Social History, year XXV, no. 1, Belgrade, 2018