Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 3, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 3, Belgrade, 2011
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 1, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 1, Belgrade, 2016