Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
O idejama i knjigama / On ideas and books
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 2, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 2, Belgrade, 2011