Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVII, sveska 3, Beograd, 2010.
Annual for Social History, year XVII, no. 3, Belgrade, 2010
In memoriam / In memoriam
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014