Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Evropeizacija Srpskog Mančestera 1918-1941
str. 222
Udruženje za društvenu istoriju - ideje 7, Beograd; 2010; ISBN 978-86-83227-28-0
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 2, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 2, Belgrade, 2017