Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Kriza istorije
The Crisis of History
Beograd (biblioteka Serbica - knjiga 2: pod uredništvom Miroslava Jovanovića); 2009; ISBN 978-86-83227-27-3
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVIII, sveska 2, Beograd, 2011.
Annual for Social History, year XVIII, no. 2, Belgrade, 2011
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014