Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Milan Tripković, Milan Tripković – istoričar
, 79 (koautor Miroslav Perišić)
Valjevo; 2005
Priređivanje građe / Edition of the Historical Sources
V.Stanojević, Istorija srpskog vojnog saniteta. Naše ratno sanitetsko iskustvo
V.Stanojevic, The History of the Serbian Medical Corps. Our Medical Corps Experience
(Miroslav Jovanović, Miroslav Perišić, priređivači, autori predgovora, biografija autora, bibliografije, priređivači dokumenata)
Vojnoizdavački-novinski centar, Beograd; 1992
Živeti u Beogradu 1868-1878: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 4
Living in Belgrade 1868-1878: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 571.
Beograd; 2006
Živeti u Beogradu 1837-1841: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 1
Living in Belgrade 1837-1841: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Predrag Marković, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 530.
Beograd; 2003
Živeti u Beogradu 1842-1850: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 2
Living in Belgrade 1842-1850: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Predrag Marković, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 639.
Beograd; 2004
Živeti u Beogradu 1851-1867: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 3
Living in Belgrade 1851-1867: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Predrag Marković, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 650.
Beograd; 2005
Živeti u Beogradu 1890-1940: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 6
Living in Belgrade 1890-1940: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 705.
Beograd; 2008
Živeti u Beogradu 1879-1889: Dokumenta Uprave grada Beograda. Knjiga 5
Living in Belgrade 1879-1889: Historical Archive on Belgrade Documents
(Grupa autora: Miroslav Jovanović, Goran Miloradović, Miroslav Perišić, Dubravka Stojanović i Milan Ristović) 614.
Beograd; 2007
Uređivanje / Editing
Moderna srpska država 1804-2004: Hronologija
Modern Serbian State 1804-2004: A chronology
(Grupa autora: Lj. Dimić, M. Jovanović, Lj. Trgovčević, M. Ristović, D. Stojanović, P. Marković, B. Prpa i M. Perišić) 534.
Beograd; 2004
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Jedan dan u Valjevu krajem 19. veka (Prilog izučavanju istorije svakodnevnog života)
A day in Valjevo at the end of the 19th century (A supplement to research into the history of everyday life)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 2, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 2, Belgrade, 1994
O idejama i knjigama / On ideas and books
Trgovčević, Ljubinka, Planirana elita, Istorijski institut SANU - Službeni glasnik, Beograd 2003, str. 328. (179-182)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XI, sveska 2-3, Beograd, 2004.
Annual for Social History, year XI, no. 2-3, Belgrade, 2004
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014
Sećanja / Memories
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXI, sveska 2-3, Beograd, 2014.
Annual for Social History, year XXI, no. 2-3, Belgrade, 2014