Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Društveni okvir urbanizacije Skoplja 1918-1930. godine, 99-122.
The Social Frame of the Urbanization of Skopje 1918-1930
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IX, sveska 1-3, Beograd, 2002.
Annual for Social History, year IX, no. 1-3, Belgrade, 2002
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XVI, sveska 3, Beograd, 2009.
Annual for Social History, year XVI, no. 3, Belgrade, 2009
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIII, sveska 3, Beograd, 2016.
Annual for Social History, year XXIII, no. 3, Belgrade, 2016