Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
O idejama i knjigama / On ideas and books
Miterauer, Mihael, Milenijum i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju? Udruženje za društvenu istoriju, Beograd 2003, 143. (293-298)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina X, sveska 1-3, Beograd, 2003.
Annual for Social History, year X, no. 1-3, Belgrade, 2003
Baštine / Heritages
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XXIV, sveska 1, Beograd, 2017.
Annual for Social History, year XXIV, no. 1, Belgrade, 2017