Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Arheologija sećanja: spomenici i identiteti u Srbiji 1918-1939
str. 425
Udruženje za društvenu istoriju, Čigoja, Beograd; 2014; ISBN 978-86-531-0062-9
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Kulturni život Beograda u vreme nemačke okupacije 1941-1944 u svetlu pisanja beogradske štampe
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 1, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 1, Belgrade, 1994
Istraživanja / Researches
Vladarski spomenici u Ljubljani 1908-1940. Godine
Sovereign's Monuments in Ljubljana 1908-1940
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IV, sveska 2-3, Beograd, 1997.
Annual for Social History, year IV, no. 2-3, Belgrade, 1997
/
"Tito je stena." (Dis)kontinuitet vladarskih predstavljanja u Jugoslaviji i Srbiji XX veka, 85-100.
"Tito is a stone" (Dis)continuity of representing of leaders in Yugoslavia and Serbia in XX century
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XI, sveska 2-3, Beograd, 2004.
Annual for Social History, year XI, no. 2-3, Belgrade, 2004
/
"Blago i njima jer su slavno pali za otadžbinu, kralja i slobodu": Kult palih vojnika u Italiji i Jugoslaviji u godinama između dva svetska rata, 79-98.
"Lucky them, for they had fallen for the homeland, the king and the freedom": Cult of the Fallen Soldiers in Italy and Yugoslavia in the Years between Two World Wars
Godišnjak za društvenu istoriju, godina IX, sveska 1-3, Beograd, 2002.
Annual for Social History, year IX, no. 1-3, Belgrade, 2002
O idejama i knjigama / On ideas and books
Umetnost oslobađa, 145-151.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIII, sveska 1-3, Beograd, 2006.
Annual for Social History, year XIII, no. 1-3, Belgrade, 2006
Studije / Essays
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XX, sveska 2, Beograd, 2013.
Annual for Social History, year XX, no. 2, Belgrade, 2013
Članci / Articles
Social History in Serbia: ''The Association for Social History'', Belgrade
East Central Europe/L’Europe du Centre-Est, Vol. 34-35, 2007-2008/1-2, pp. 369-381.