Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Radnici u građanskom društvu Kraljevine SHS/Jugoslavije (1921-1931)
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 1, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 1, Belgrade, 1994
O idejama i knjigama / On ideas and books
Nova istorija - izazovi i ograničenja, Mogućnosti metodološkog određenja istorijske nauke proučavanjem mikroistorije (Povodom knjige Đorđa Stankovića, Izazov nove istorije, II, NIU "Vojska", Beograd 1994, str. 290
New History: Challenges and Limitations
Godišnjak za društvenu istoriju, godina I, sveska 3, Beograd, 1994.
Annual for Social History, year I, no. 3, Belgrade, 1994