Bibliografija / Bibliography
Knjige / Books
Kad je Adam kopao a Eva prela: Istorijsko-antropološki ogledi iz prošlosti evropske porodice
Udruženje za društvenu istoriju, Beograd; 2001
Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju?
Udruženje za društvenu istoriju, Beograd; 2003
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual