Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Englesko-američko-jugoslovenski klub u Beogradu 1930–1941
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 1, Belgrade, 2000
Istraživanja / Researches
Godišnjak za društvenu istoriju, godina XIX, sveska 2, Beograd, 2012.
Annual for Social History, year XIX, no. 2, Belgrade, 2012