Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
"Okultna istorija": pretskazanja i verovanja o srpskim vladarima i znamenitim događajima u 19. veku
"Occult History": prophecies and beliefs about Serbian rulers and famous events in the 19th century
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.
Annual for Social History, year VII, no. 1, Belgrade, 2000