Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Istraživanja / Researches
Istorija jednog doušnika. Prilog Tome Pavlovića istoriji Srbije 70-tih i 80-tih godina 19. Veka
History of one Informant. A Contribution of Toma Pavlović for History of Serbia in 1870-ies and 1880-ies
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 3, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 3, Belgrade, 1999