Bibliografija / Bibliography
Članci iz godišnjaka / Articles from Annual
Studije / Essays
Ženska ravnogorska organizacija u Srbiji 1944. Godine
Women's Ravna Gora Organization in Serbia in 1944.
Godišnjak za društvenu istoriju, godina VI, sveska 3, Beograd, 1999.
Annual for Social History, year VI, no. 3, Belgrade, 1999