Библиотека Serbica – књига 2

под уредништвом Мирослава Јовановића


Мирослав Јовановић

Радивој Радић

 

 

 

 

 

Криза историје

 

- српска историографија и друштвени изазови краја 20. и почетка 21. века -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд 2009


 

Мирослав Јовановић, Радивој Радић

Криза историје

 

© Удружење за друштвену историју

    Мирослав Јовановић

    Радивој Радић

 

Библиотека Serbica - 2 : уредник Мирослав Јовановић

 

 

Издавач


Београд, Љубе Стојановића 38

 

 

Штампа

Чигоја штампа

 

 

Лектура

Маша Милорадовић

 

 

За издавача

Милан Ристовић

 

 

Књига је објављена захваљујући подршци:

Модеста Алексејевича Колерова


 

 

Садржај:

 

 

 

Предговор

Мирослав Јовановић, Историографија и криза

Мирослав Јовановић, Криза и историја: Друштвена криза и историјска свест у Србији почетком 21. века

Радивој Радић, Историја и псеудоисторија