SADRŽAJ

 

Uvod

 

Prvo poglavlje

Stanje istraživanja i istraživački problemi

 

1.      O razvoju istorijsko-antropološkog proučavanja porodice

2.      Razlozi posebnosti zapadnoevropskog razvojnog puta

3.      Pregled sistemâ domaćinstva i porodice u Istočnoj Evropi

4.      Aktuelne rasprave o porodici i srodstvu na Balkanu

 

Drugo poglavlje

Balkanski patrijarhat – istorijat i rasprostranjenost jednog kulturnog obrasca

 

1.      Osnove: patrijarhat i pastirsko društvo

2.      Širenje jednog kulturnog obrasca

3.      Demografija balkanskog patrijarhata

 

Treće poglavlje

Sistem srodstva

 

1.      Jedan poseban slučaj u Evropi: patrilinearna plemenska grupa

2.      Pleme i plemenska grupa, oblici i rasprostranjenost

3.      Slaba umreženost jednog akefalnog društva

 

Četvrto poglavlje

Balkansko porodično domaćinstvo

 

1.      Rasprostranjenost i prelazne oblasti

2.      Unutrašnje uređenje

3.      Ciklus domaćinstva

4.      Individualno iskustvo i životni ciklus

 

Peto poglavlje

Porodica i srodstvo u procesu modernizacije

 

1.      Demografski prelaz

2.      Modernizacija

3.      Balkansko porodično domaćinstvo: tradicionalni sadržaj u novoj formi

4.      Patrilinearna plemenska grupa: otporna na promene?

5.      Rastakanje patrijarhalnog uređenja ili nova formulacija

 

Zaključci

Izabrana bibliografija

Popis grafikona, tabela i karata

Pojmovni registar