САДРЖАЈ / Contents:

 

 

ТРИ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ (11)

 

ЗАХВАЛНОСТ (29)

 

I ПОЛИТИКА (33)

 

  1. МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СУДБИНА РУСКОГ ИЗБЕГЛИШТВА (34)

  2. У НОВИМ ДРЖАВАМА (40)

         1) Балканске политичке елите између избеглица, СССР и европске политике: Југославија, Бугарска, Грчка (41)

(1) Однос Грчке према "руском питању" (41)

(2) Југословенска позиција према "руском питању" (43)

(3) "Руско питање" у бугарској политици (46)

         2) Бесарабија у политици Румуније према Совјетској Русији, руској националној мањини и избеглицама (49)

         3) Под међународним протекторатом (проблем Константинопоља) (52)

         4) Употреба руских избеглица у балканским политичким смутњама: албанска епизода (56)

  3. ИДЕЈНО-ПОЛИТИЧКИ ХОРИЗОНТИ РУСКОГ БАЛКАНА (59)

        1) Свет дореволуционарних идеја: Прва генерација (61)

(1) Монархизам (62)

(2) Републиканске (левичарске) идеје (66)

(3) Антисемитизам (68)

(4) Евроазијство (70)

        2) Идеје избегличке стварности: Друга генерација (74)

(1) Млада Русија (76)

(2) Национални савез новог поколења (НТС) (78)

(3) Руска фашистичка партија (84)

  4. РУСКИ БАЛКАН И СССР: ПОЛИТИЧКЕ ИСКЉУЧИВОСТИ (89)

        1) Кривац за наш злехуди удес: размишљања са почетка 20-тих година (91)

        2) Домовина у опасности или могућност за коначни обрачун: поглед са краја 30-тих (96)

 

II ГРУПА (101)

 

  1. НАСТАНАК (102)

       1) Изгон (104)

(1) Први избеглички талас (пролеће 1919. године) (104)

(2) Други избеглички талас (зима-пролеће 1920. године) (106)

(3) Трећи избеглички талас (новембар 1920. године) (112)

       2) На Балкану (117)

(1) Растерећење Константинопоља (117)

(2) Проблем Армије (121)

        3) Пресељење мањих група (134)

  2. БРОЈ И РАСПОРЕД (137)

        1) Кретање броја руских избеглица на Балкану (138)

(1) Досељавање (139)

(2) Румунски случај (144)

(3) Балканске миграције (147)

(4) Смањивање броја (150)

  3. СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА (159)

        1) Свет одраслих: старосна и полна структура (159)

(1) Старосна структура (160)

(2) Полна структура (165)

        2) Российская или Русская емиграција: Национална и верска структура избегличке групе (169)

(1) Национални састав (169)

(2) Верска структура (173)

        3) Прогнана елита: образовна и професионална структура (175)

(1) Образовна структура (176)

(2) Професионална структура (179)

        4) Од генерала до обућара: социјална декласација (184)

(1) Руска поређења (185)

(2) Балканске паралеле (186)

  4. "МИСИЈА" ИЛИ "ДРУШТВО У ИЗБЕГЛИШТВУ": ДРУШТВЕНЕ, СТРУКТУРАЛНЕ И ИСТОРИЈСКЕ ОСОБЕНОСТИ РУСКОГ ИЗБЕГЛИШТВА (197)

        1) Руско избеглиштво као друштвена група (199)

(1) Група као реалан и делимичан колектив (199)

(2) Група као структурабилан друштвени оквир (200)

(3) Континуирани и активни колективни ставови и идеје (203)

(4) Заједнички циљ (206)

        2) Историјске особености руског избеглиштва (208)

 

III ДРУШТВО (211)

 

  1. ПРАВНИ СТАТУС (213)

        1) Међународни правни положај руских избеглица (218)

(1) Совјетска правна регулатива и избеглички проблем (218)

(2) Решавање избегличког проблема у оквирима међународних институција и међународног права (221)

        2) Законодавство балканских држава (227)

  2. "ЛЕЛЕ, НЕСРЕТНА МАЈКА РУСИЈА": РУСИ И БАЛКАН - СЛИКА "ДРУГОГ" (232)

        1) "Ја сам Словен. Моја је породица богата": Предуслови и стереотипи - традиционална слика (234)

        2) "Ми - изгнаници, ми смо свуда странци": Стварност заједничког живота и слика о "другом" (239)

        3) "Једноставност, интимност и фамилијарност виде се овде свуда": Комплексне представе о "другом" - сличности и разлике у култури, традицији... (253)

  3. У СУСРЕТУ СА ОКРУЖЕЊЕМ: АДАПТАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА (262)

        1) Општи оквири интеграције (263)

        2) Кључни чиниоци у процесу интеграције I:државна политика (266)

        3) Кључни чиниоци у процесу интеграције II: самоидентификација (268)

        4) Кључни чиниоци у процесу интеграције III:идеја о скором повратку и мисији руског избеглиштва (271)

        5) Зашто "Загранична Русија"?:Важност и функционална својства у избеглиштву (280)

  4. ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ (288)

    (А) Друштвене организације (290)

        1) Друштвене организације прве генерације избеглица (291)

(1) Руска армија и РОВС (292)

(2) Руска православна загранична црква (316)

(3) Руски савет (348)

(4) Државна и парадржавна надлештва (351)

(5) Представништва централних избегличких организација на Балкану (362)

(6) Локалне избегличке организације на Балкану: делатност и место у "Заграничној Русији" (380)

        2) Друштвено организовање друге генерације: педагошке и омладинске организације (388)

(1) Реконструкција броја руских школа на Балкану (391)

(2) Наставни кадар (398)

(3) Рад школа (399)

(4) Омладинске организације (407)

    (Б) Руска култура на Балкану (409)

        1) Наука (410)

        2) Свет руске књиге (419)

        3) Књижевност (422)

        4) Сликарство (425)

        5) Архитектура (428)

        6) Театар (430)

        7) Новинарство (435)

 

IV ПОЈЕДИНАЦ (443)

 

  1. ИЗМЕЂУ ИДЕАЛА И ЖИВОТА: ПОЈЕДИНАЦ И ИЗБЕГЛИШТВО (444)

        1) Одлука (446)

        2) У егзилу (448)

  2. РАД (455)

        1) Запошљавање (456)

        2) Социјални положај (463)

  3. ПОРОДИЦА И БРАЧНИ ОДНОСИ У ИЗБЕГЛИШТВУ (470)

        1) Породица (471)

        2) Брак (475)

  4. ИЗБЕГЛИЧКИ СВЕТ ЖЕНЕ (477)

        1) Друштвени и демографски контекст: студија случајног узорка (478)

        2) Друштвени живот руске жене у избеглиштву (480)

  5. МИ, ДЕЦА, ВЕЋ ТАДА СМО ПОСТАЛИ ОДРАСЛИ: ДЕТИЊСТВО У ЕМИГРАЦИЈИ (485)

        1) Нећу децу узети за празнике са собом: друштвени чиниоци дечјег одрастања у егзилу (487)

        2) Ја сам Рус, не знам зашто сам Рус: самоидентификација и субјективни дечји доживљај живота у избеглиштву (491)

  6. РАСУТЕ СЛИКЕ СВАКОДНЕВИЦЕ (497)

        1) Одблесци прошлог живота (498)

        2) Религиозност (505)

  7. БОЛЕСТ И СМРТ (508)

        1) Болест (509)

        2) Смрт (516)

(1) Суочавање са смрћу (517)

(2) Демографска димензија смрти (518)

(3) Избеглиштво као повод за умирање (521)

(4) Симболика смрти (522)

 

СПИСАК ИЗВОРА И ЛИТЕРАТУРЕ (529)