САДРЖАЈ / Contents

 

Мирослав Јовановић, О историјском и друштвеном забораву (5)

 

Татијана Суботин-Голубовић, Принципи приређивања текстова (13)

 

ХРЕСТОМАТИЈА (1782-1863)

 

ПРЕДУВОД: ИЗМЕЂУ СЛОВЕНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Теодор Јанковић - Миријевски, Елаборат о српској азбуци и ортографији (17)

Глигорије Трлајић, Увештание представљајуштеје Серблем причинопобужденија к присвоенију себе Славјанскаго јазика своего (24)

Јован Рајић, Предсловије (37)

Стефан Стратимировић, Extract писанија Теодору Јанковичу от Миријево, ради славенскаго јазика месеца августа 14. 1796. писаного (39)

 

УВОД: УОЧИ СПОРА

 

Атанасије Стојковић, Фисика (47)

Стефан Стратимировић, Писмо Доситеју (48)

Павле Кенгелац, Предисловије (53)

Павле Соларић, Предисловије издатељево ... к изданију собранија Смесица г. Доситеја (55)

 

МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ И СРПСКИ ЈЕЗИК

Милован Видаковић, Примечаније о Сербском језику (61)

Милован Видаковић, Предисловије (70)

Милован Видаковић, Предисловије за Девице из Маријенбурга (74)

Милован Видаковић, Ко благоразумним читатељем (79)

 

ОДЈЕЦИ ПРВИХ СПОРЕЊА

Сава Мркаљ, Палинодија. Либо обрана дебелога Ъ (91)

Лукијан Мушицки, О србском језику и граматики (94)

Лукијан Мушицки, Глас Народољубца (105)

Теодор Павловић, Напомена на текст П.И.Шафарика (116)

Сава Текелија, Писмо господину Платону Атанацковићу (118)

 

ЈОВАН ХАЏИЋ И СРПСКИ ЈЕЗИК

Јован Хаџић, Језик сербскиј. Ображавање србски речи (125)

Јован Хаџић, Ситнице језикословне (135)

Милош Светић, Утук или одговор на одговор на Ситнице језикословне (142)

Милош Светић, Утук III језикословни. О језику и правопису србском (160)

Јован Хаџић, Кључ језика српскаго или Ситнице језикословне (220)

 

КРИТИКЕ У ОКВИРИМА ДРУЖСТВА СРБСКЕ СЛОВЕСНОСТИ

Јован Стерија Поповић, Србскиј језик. Називословне речи израђене Дружством Србске Словесности (239)

Јован Стерија Поповић, Приметбе при читању србски књига (257)

Јован Стејић, Предлог за србски речник и србску граматику (260)

Гаврило Поповић, Мненије о књижевном србском језику (269)

 

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕВОД НОВОГ ЗАВЕТА

Јован Стејић, Језикословне приметбе на Предговор Г. Вука Стеф. Караџића к преводу Новог Завета (287)

Никанор Грујић, Приметбе на Превод Новога Завета који је Г. Вук Стеф. Караџић писао, и у Бечу у штампарији Јерменскога манастира 1847. печатао, Земун 1852. (316)

 

ЕПИЛОГ: ПОСЛЕДЊА КРИТИКА

Јевстатије Михајловић, Одбрана језика србског од изопачавања и простачења његовог и кирилице од вуковице (339)

 

ПОСЛЕ СВЕГА: ПОСЛЕДИЦЕ ДАВНАШЊИХ СПОРЕЊА

Јован Скерлић, Филолошки догматичари и књижевни језик (367)

Бранислав Нушић, Два писма о језику (370)

 

ДОДАТАК:

Белешка о хрестоматији (Мирослав Јовановић) (377)

Белешке о ауторима (Мирослав Јовановић) (385)

Речник мање познатих речи (Татијана Суботин-Голубовић) (397)

Белешка о приређивачу (405)