- Против Вука: Српска грађанска интелигенција 18. и 19. века о језику и његовој реформи (Against Vuk: 18th and 19th Serbian intelligentsia about language and his reform), Београд 2004, 410.

 

Прикази и критике / Reviews and Critiques:

 

Ненад Николић, Граждани против Вука - Против Вука: Српска грађанска интелигенција 18. и 19. века о језику и његовој реформи, Стубови културе, Београд 2004, у: Летопис Матице српске, књ. 475, св. 3, март 2005, 459-465.

М.В. Белов, М. Јовановић, Језик и друштвена историја. Друштвеноисторијски оквири полемике о српском књижевном језику, Београд 2002, 230 с. М. Йованович, Язык и общественная история. Общественно-исторические рамки полемики о сербском литературном языке; Против Вука: Српска грађанска интелигенција 18. и 19. века о језику и његовој реформи, Београд 2004, 410 с. Против Вука. Сербская городская интеллигенция XVIII-XIX веков о языке и его реформе, в: Славяноведение, Москва, Но. 1, 2006, 122-126.

 

Интервјуи / Interviews:

 

Татјана Чанак, Историчар Мирослав Јовановић о "маргинализованој традицији": Није Свети Сава све што имамо, у: Глас јавности, Петак, 6. мај 2005, с. 12;

М. Сретеновић, Култура и заборав Вук и противници: Који узроци и стереотипи прате расправу о српском књижевном језику, у: Политика, уторак 10. мај 2005, с. 17.