SADRŽAJ:

 

UMESTO PREDGOVORA: TRI TEZE O DRUŠTVENOJ ISTORIJI I JEZIKU

 

O RASPRAVI I DRUŠTVU ILI  O “STAROVOLjAMA” I “NOVOTINCIMA”...

1) RASPRAVA KAO ISTORIOGRAFSKI PROBLEM

a) rasprava

b) društvene podele i rasprava

v) jezik i rasprava

2) VREME I DRUŠTVENI OKVIRI RASPRAVE

a) epoha

b) društveni okviri

v) čovek i društvo: problem mentaliteta

3) NA GRANICI DVE CIVILIZACIJE: ODRAZ DRUŠTVA U RASPRAVI O JEZIKU

a) "konkurencija eksperimenata": dva društvena modela

b) građanske tradicije

v) komunikacijske potrebe društva

 

O STEREOTIPIMA I MITOVIMA  ILI O “KRILATOM VUKU” I “AŽDAJAMA GRAŽDANSKE MISLI”...

1)  “RAT”

2) REDUCIRANE PREDSTAVE

3) STEREOTIPI

3 (A): “VUKOV RAT” - STEREOTIP O RASPRAVI

3 (A) 1: “Nužna zavada dvaju svetova” - Pojednostavljivanje

3 (A) 2: “Staro vreme prolazi i novo nastaje” - vrednovanje

3 (A) 3:  “Trijumfovali smo” - identifikacija

3 (B): “KRILATI VUK - DUHOVNI ORGANIZATOR PROBUĐENOG SRPSTVA” - MIT O VUKU

3 (B) 1: “Ceo život jednog čoveka ispunjen borbom protiv cele generacije” - pojednostavljivanje

3 (B) 2: “Njega savremenici nisu mogli razumeti” - vrednovanje

3 (B) 3: “Vuk Karadžić je danas naša nacionalna kultura” - identifikacija

3 (V): “SAVRŠENI IDIOTI, LUDACI, NADRIKNjIŽEVNICI BEZ DARA I PAMETI” - MIT O VUKOVIM “PROTIVNICIMA”

3 (V) 1: “Bezumnici koji ne znaju šta govore i na šta se kamenom bacaju” - pojednostavljivanje

3 (V) 2: “Tradicionizam, nenarodan, štetan i nepotreban” - vrednovanje

3 (V) 3: “Izgubivši definitivno, ionako labavu podršku istorije…” - negiranje i odbacivanje

3 (V) 4: “Kod njih je zbilja sasvim drugi mentalitet skopčan sa potpunim odsustvom svakog pravog pojma o jeziku i o pismu” – pojedinačni stereotipi o Vukovim oponentima

4) STEREOTIPI, LEGENDE, MITOVI I NAUKA

5) POSLEDICE