Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXV
sveska 1
Beograd, 2018.

Ilustracija na naslovnoj strani: Ilustrovani list, Beograd, 14. april 1929. „Male majke” u školi za nudilje na dan ispita, posle kursa Crvenog krsta. Foto: S. Lončarević
year XXV
no 1
Belgrade, 2018

Cover page photo: Ilustrovani list, Belgrade, April 14th, 1929. „Little Mothers” at the Nursing School on exam day, after Red Cross training. Photo: S. Lončarević
Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Vlodimir Borođej, Maćej Groni
Milanka Todić
Todor Kuljić
Istraživanja / Researches
Miloš Timotijević
Baštine / Heritages
Nemanja Kalezić
O idejama i knjigama / On ideas and books
Milan Radovanović
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju