Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXIV
sveska 2
Beograd, 2017.

Fotografija na naslovnoj strani: Šabački učitelji na izletu 1926. godine, Muzej Šabac
year XXIV
no 2
Belgrade, 2017

Cover page photo: Teachers from Šabac at excursion, 1926, National Museum of Sabac
Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Jelena Mrgić
Perica Hadži-Jovančić
Radina Vučetić
Istraživanja / Researches
Slobodan Mandić
Marko Miljković
Baštine / Heritages
Milan Radovanović
O idejama i knjigama / On ideas and books
Milan Radovanović
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju