Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXIV
sveska 1
Beograd, 2017.

Fotografija na naslovnoj strani: Romska deca u Srbiji 1916. godine, razglednica nemačke vojne pošte. Privatna kolekcija
year XXIV
no 1
Belgrade, 2017

Cover page photo: Roma Children in Serbia 1916, German military postcard. Private collection
Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Ivan Janković
Radosav Tucović
Istraživanja / Researches
Milan Radovanović
Vladimir Krivošejev
Baštine / Heritages
Aleksandar Rafailović
O idejama i knjigama / On ideas and books
Ivan Simić
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju