Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXIII
sveska 3
Beograd, 2016.

Fotografija na naslovnoj strani: „Rođake u poseti podnaredniku”. Peta vazduhoplovna baza u Nišu, 1940. (Porodica Rafailović, Kragujevac)
year XXIII
no 3
Belgrade, 2016

Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Todor Kuljić
Miloš Timotijević
Istraživanja / Researches
Vladan Jovanović
Jelena Đureinović
Baštine / Heritages
Jelena Rafailović
O idejama i knjigama / On ideas and books
Milan Radovanović
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju