Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXIII
sveska 2
Beograd, 2016.

Fotografija na naslovnoj strani:„Ručak u polju”. Bardovci u okolini Skoplja, prva polovina 1920-tih. Iz knjige Kurt Hielscher, Jugoslawien, E. Wiesmut AG, Berlin 1926.
year XXIII
no 2
Belgrade, 2016

Cover Page Photo: From the book Kurt Hielscher, Jugoslawien, E. Wiesmut AG, Berlin 1926.
Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Jelena Mrgić
Istraživanja / Researches
Jovana Anđelković
Nemanja Radonjić
Davor Stipić
Baštine / Heritages
Radosav Tucović
O idejama i knjigama / On ideas and books
Ivan Simić
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju