Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXIII
sveska 1
Beograd, 2016.

Fotografija na naslovnoj strani: Ivan Lučev, „Evo druže, ovo su prvi plodovi naše žetve”:, Jež, 14. oktobar 1947.
year XXIII
no 1
Belgrade, 2016

Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Hristo Berov
Saša Ilić
Radina Vučetić
Istraživanja / Researches
Dejan Zec
Baštine / Heritages
Milan Ristović
O idejama i knjigama / On ideas and books
Milan Radovanović
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju