Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXII
sveska 3
Beograd, 2015.

Fotografija na naslovnoj strani:
Ita Rina u sceni iz filma „Fantom Durmitora”, Fond fotodokumenata NBS
year XXII
no 3
Belgrade, 2015

Cover Page Photo:
Ita Rina, scene from the movie ‘’Das Lied der schwarzen Berge’’, Photodocumentation of National Library of Serbia
Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Lars Karl
Milica Božić-Marojević
Istraživanja / Researches
Goran Antonić
Sanja Radović
Baštine / Heritages
Milan Ristović
O idejama i knjigama / On ideas and books
Ivan Simić
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju