Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXII
sveska 2
Beograd, 2015.

Fotografija na naslovnoj strani:
Učesnice Treće Konferencije Male Antante Žena u Atini, prilikom izleta na Akropolj, 6. 12. 1925. god. (vlasništvo naslednika predsednice Ženskog pokreta iz Sarajeva, dr Maše Živanović)
year XXII
no 2
Belgrade, 2015

Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Jelena Mrgić
Ivan Janković
Istraživanja / Researches
Milan Radovanović
Ivan Simić
Baštine / Heritages
Vladan Vukliš
O idejama i knjigama / On ideas and books
Milan Radovanović
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju