Godišnjak za društvenu istoriju
Annual for Social History
naslovna strana / cover page
godina XXII
sveska 1
Beograd, 2015.

Fotografija na naslovnoj strani:
Dečak sluša program Radio Beograda, prva radio stanica u Rakovici,
12. mart 1924.
Fotografija iz private zbirke Miloša Jurišića
year XXII
no 1
Belgrade, 2015

Cover Page Photo:
A boy listening Radio Belgrade, the first radio station in Rakovica, March 12, 1924.
From private collection of Miloš Jurišić
Sadržaj / Contents
Studije / Essays
Udruženje za društvenu istoriju
Larisa Vilimonović
Zornica Velinova
Istraživanja / Researches
Stefan Janković
Darko Radivojević
Baštine / Heritages
Radina Vučetić
O idejama i knjigama / On ideas and books
Milan Radovanović
Slobodan Mandić
Uputstvo za predaju rukopisa / Guidelines for Submitting Manuscripts
Udruženje za društvenu istoriju