НЕКА ДРУГА ИСТОРИЈА
ЗИМСКИ СЕМИНАР ИСТОРИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
 Истраживачка станица Петница, 16.-22. фебруар 2003. године


<<<назад
Програм рада:

16. 02.
Чему историја?
(Дубравка Стојановић)
Основни појмови методологије историјске науке
(Бранка Прпа)

17. 02.
”Матрикс”, пројекција и анализа филма
(Александар Рафаиловић)
Свакодневица на древном Истоку
(Селена Витезовић)
Ерик Блер – прошла визија будућности
(Душан Марковић)

18. 02.
”Коцка”, пројекција и анализа филма
(Александар Рафаиловић)
Породична историја Дунђерских
(Весна Димитријевић)
Гарашаниново Начертаније – историографске недоумице
(Срђан Милошевић)

19. 02.
Посета Историјском музеју у Ваљеву
(Владимир Кривошејев)
Политичка историја југословенског филма (1945-1955)
(Горан Милорадовић)
Нововековна урбана историја Београда
(Јасмина Ђокић)

20.02.
”Борилачки клуб”, пројекција и анализа филма
(Александар Рафаиловић)
”О крилатом Вуку и аждајама гражданске мисли”: стереотипи о
расправи о српском књижевном језику
(Мирослав Јовановић)
Морално мишљење и његов развој
(Јован Мирић)
О Удружењу за друштвену историју
(Александар Рафаиловић)

21. 02.
”Титус”, пројекција и анализа филма
(Александар Рафаиловић)
Оријентализам у српској уметности 19. века
(Ненад Макуљевић)

Руководилац семинара:
Александар Рафаиловић (апсолвент историје)

Сарадници на семинару:
др Дубравка Стојановић, др Мирослав Јовановић, др Љубодраг Димић, историчари; др Јован Мирић, психолог; мр Ненад Макуљевић, историчар уметности (Филозофски факултет, Београд), др Бранка Прпа, историчар (директор Историјског архива Београда), мр Горан Милорадовић, историчар (Институт за савремену историју, Београд), мр Весна Димитријевић, историчар (Београд), Јасмина Ђокић, архитекта (Београд), Селена Витезовић, археолог (Београд)

млађи сарадници на семинару:
Данило Шаренац, студент треће године историје, Београд; Срђан Милошевић, студент друге године историје, Београд; Јована Павловић, Оливера Марковић, Дарио Пикулић, Душан Марковић студенти прве године историје, Београд