КА ИЗВОРИМА ПРОШЛОСТИ
ЗИМСКИ СЕМИНАР ИСТОРИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
 Истраживачка станица Петница, 10. - 16. март 2002. године


<<<назад
Програм рада:

10.03
Ка изворима прошлости
предавање и дискусија
(Горан Милорадовић)
Поглед на Бугарску данас
предавање и дискусија
(Александар Рафаиловић)

11.03.
„Матрикс“
пројекција и анализа играног филма
(Александар Рафаиловић,Биqана Андоновска и Данило Шаренац)
Симболичко значење грба
предавање и дискусија
(Милић Милићевић)

12.03.
„Коцка“
пројекција и анализа играног филма
(Александар Рафаиловић,Биљана Андоновска и Данило Шаренац)
Слика и историја
предавање и дискусија
(Дубравка Прерадовић-Петровић)
Извори за историју српског средњег века
предавање и дискусија
(Владета Петровић)

13.03.
„Борилачки клуб“
пројекција и анализа играног филма
(Александар Рафаиловић,Биљана Андоновска и Данило Шаренац)
Марке Краљевине Југославије
предавање и дискусија
(Весна Димитријевић)
Урбана историја-пример града Ваљева
предавање и дискусија
(Владимир Кривошејев)
О друштвеној историји
предавање и дискусија
(Горан Милорадовић и Александар Рафаиловић)

14.03.
Посета Историјском музеју Ваљево
стручна екскурзија
(домаћин: Владимир Кривошејев)
Архив, једно субјективно искуство
предавање и дискусија
(Весна Алексић)
Критика филма као историјског извора
предавање и дискусија
(Мирослав Савковић)

15.03.
„Титус“
пројекција и анализа играног филма
(Александар Рафаиловић,Биљана Андоновска и Данило Шаренац)
16.00 Цар Лазар и царство небеско
предавање и дискусија
(Јован Мирић)

Руководилац семинара: мр Горан Милорадовић (Институт за савремену историју)

Сарадници-предавачи на семинару:
др Јован Мирић (Одеqење за психологију Филозофског факултета, Београд),
др Мирослав Савковић (Факултет драмских уметности, Београд),
мр Милић Милићевић, Владета Петровић (Историјски институт САНУ, Београд),
мр Весна Алексић (Институт за савремену историју, Београд),
Владимир Кривошејев (Историјски музеј, Ваљево),
Дубравка Прерадовић-Петровић (Галерија фресака, Београд),
Весна Димитријевић (Историчар, Београд)

Студенти-асистенти
Александар Рафаиловић (апсолвент историје, Београд)
Данило Шаренац, Срђан Милошевић (студенти историје, Београд),
Биљана Андоновска (студент књижевности, Београд)