ПЕРО И ЦАРСТВО
JЕСЕЊИ СЕМИНАР ИСТОРИЈЕ ЗА НОВЕ ПОЛАЗНИКЕ
 Истраживачка станица Петница, 22 - 25. октобар 2009. године


<<<назад
Програм рада:

ЧЕТВРТАК 22.10.2009.
13.00 – евиденција пристиглих полазника и смештај
13.30 – уводни састанак (Јелена Петаковић)
14.00 – ручак
16.00 – Доба Михаила Псела (Милена Репајић)
17.45 – Ученост у Хронографији Михаила Псела, радионица – подела задатака (Милена Репајић, Милан Вукашиновић)
20.00 – вечера
21.00 – анализе полазничких приказа (Јелена Петаковић)
23.00 – слободно време

ПЕТАК 23.10 2009.
09.00 – доручак
10.00 – Ко су били учени људи у Византији? (Влада Станковић)
12.00 – Интелектуалци и исихасти (Радивој Радић)
14.00 – ручак
15.30 – Ученост у Хронографији Михаила Псела, радионица
17.45 – Ученост у Хронографији Михаила Псела, радионица
20.00 – вечера
21.00 – Квиз
23.00 – слободно време

СУБОТА 24.10.2009.
09.00 – доручак
10.00 – завршна анализа истраживачких радова и договор око конференције (Јелена Петаковић)
12.00 – Кратка историја Михаила Псела (Дејан Џелебџић)
14.00 – ручак
16.00 – Излагање резултата: Псел о образовању (Милан Вукашиновић)
18.00 – Излагање резултата: Лик идеалног владара у Пселовој Хронографији (Милена Репајић)
20.00 – вечера
21.00 – полазници о семинару
23.00 – слободно време

НЕДЕЉА 25.10.2009.

08.30 – доручак
09.15 – одлазак из Станице
Руководилац семинара: Јелена Петаковић (историчар,Ужице)
Сручни сарадници – предавачи на Семинару: др Радивој Радић,др Влада Станковић (Филозофски факултет, Одељење за историју, Београд),
мр Дејан Џелебџић (Византолошки институт, Београд),
Млађи сарадници на Семинару: Милена Репајић (апсолвент историје, Ковин),
Милан Вукашиновић (студент 2. године, Лесковац)