ЗА ДОБРО НАПИСАН РАД ПОТРЕБНО ЈЕ…
ПРОЛЕЋНИ СЕМИНАР ИСТОРИЈЕ


<<<назад
Програм рада:

3.5.2009. Недеља
13.00 – 13.15 евиденција пристиглих полазника и смештај
13.30 – 14.00 уводни састанак – Јелена Петаковић
14.00 – 14.30 ручак
15.30 - 17.45 Микроисторија и усмена историја. Методологија и пракса – Алексеј Тимофејев
18.00 – 19.30 Да ли историчар може да каже ако...? Алтернативна историја – Алексеј Тимофејев
20.00 – 20.30 вечера
21.00 – 23.00 „Издајник“ Руварац и „патриота“ Срећковић: историографија и српско друштво у другој половини XИX века – Срђан Милошевић

4.5.2008. Понедељак
08.45 – 09.00 радни договор
09.00 – 09.30 доручак
10.00 – 12.00 Алат за историчарски занат – Срђан Милошевић
12.00 – 14.00 шетња до пећине
14.00 – 14.30 ручак
15.30 – 17.30 Архив и архивска грађа кроз примере из праксе Архива Југославије – Иван Хофман
17.30 – 19.45 Од предлога за самостално истраживање ка истраживачком раду I - Јелена Петаковић, Иван Симић
20.00 – 20.30 вечера
21.00 – 22.30 Правила и примери навођења - Јелена Петаковић

5.5.2009. Уторак
08.45 – 09.00 радни договор
09.00 – 09.30 доручак
10.00 – 11.45 Идеје и правци у историографији у 19. и 20. веку – Иван Симић
12.00 – 13.00 Правила електронске обраде текста – Јелена Петаковић
13.00 – 14.00 Од предлога за самостално истраживање ка истраживачком раду II - Јелена Петаковић, Иван Симић
14.00 – 14.30 ручак
16.00 – 17.45 Од предлога за самостално истраживање ка истраживачком раду III - Јелена Петаковић, Иван Симић
18.00 - 19.45 Од предлога за самостално истраживање ка истраживачком раду IV - Јелена Петаковић, Иван Симић
20.00 – 20.30 вечера
21.00 – 22.30 Полазници о семинару

6.5.2008. Среда
07.30 – 08.00 Устајање и паковање
08.30 – 09.00 доручак
09.15 – одлазак из Станице


Руководилац семинара: Јелена Петаковић (апсолвент историје,Ужице)
сарадници – предавачи на семинару: мр АлексејТимофејев (Институт за Новију историју Србије, Београд),
Иван Хофман (Архив Југославије, Београд), Срђан Милошевић (историчар, Београд)
млађи сарадници на семинару: Иван Симић (студент 3. године историје, Ваљево)